Nieuws

Weer hogere loonafspraken

27-09-2022


In augustus zijn wederom hogere loonafspraken gemaakt als in de maanden ervoor. Het maandgemiddelde komt uit op 4%. Het gemiddelde voor heel 2022 stijgt naar 3,3%. Dit blijkt uit de maandelijkse cijfers van AWVN.


Lees verder

Niet-geheven dividendbelasting is geen voorheffing

27-09-2022


Dividendbelasting die niet is geheven, vormt geen voorbelasting die is te verrekenen met een vervreemdingsvoordeel uit aanmerkelijk belang. Zelfs niet als (na)heffing wel mogelijk was.


Lees verder

Immateriële schadevergoeding alleen op verzoek te ontvangen

26-09-2022


Wil een belanghebbende een immateriële schadevergoeding ontvangen vanwege een overschrijding van de redelijke termijn, dan moet hij daarom verzoeken.


Lees verder

Grondslagen WBSO wijzigen in 2023 niet

22-09-2022


Minister Adriaansens (EZK) heeft op Prinsjesdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de grondslagen van de WBSO in 2023 gelijk zijn aan die van 2022. Wel zijn de verwachtingen dat in 2024 en later minder ondernemers een beroep kunnen doen op het budget. Verder blijkt uit de brief dat in 2021 97% van de WBSO-gebruikers MKB’er was.


Lees verder

Niet-bezwaarmakers box 3 krijgen geen compensatie

22-09-2022


Op Prinsjesdag heeft staatssecretaris Van Rij in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven waarom aan niet-bezwaarmakers geen rechtsherstel wordt geboden. In de brief meldt hij dat het kabinet tijdens de integrale besluitvorming over de begroting hiertoe heeft besloten. De brief bevat een toelichting op dit besluit.


Lees verder

De BOR kan wel soberder volgens notarissen en adviseurs

21-09-2022


Uit onderzoek van de Radboud Universiteit en Netwerk Notarissen, samen met enkele onderzoekers van Deloitte blijkt meer dan de helft van de (kandidaat)notarissen en ondervraagde adviseurs vindt dat de belastingvoordelen bij bedrijfsopvolgingen kunnen worden beperkt.


Lees verder

Prinsjesdag 2022 – Pakket Belastingplan 2023

21-09-2022


Het pakket Belastingplan 2023 bestaat uit de volgende zeven wetsvoorstellen. In dit overzicht worden de wijzigingen in wetsvoorstel Belastingplan 2023 aangegeven en de in de aanbiedingsbrief bij het pakket Belastingplan 2023 aangekondigde nota van wijziging.


Lees verder

Omzetbelasting niet alsnog via herziening terug te vragen

20-09-2022


Hof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat een ondernemer via de herzieningsregeling voorbelasting kan terugvragen, ook al is de wettelijke termijn voorbij. De Hoge Raad heeft die uitspraak gecasseerd. De ondernemer kan niet via de herzieningsregeling alsnog voorbelasting buiten de wettelijke termijn terugvragen.


Lees verder

Binnenkort geen acceptgiro’s meer van de Belastingdienst

20-09-2022


De papieren acceptgiro stopt per 1 juni 2023. De Belastingdienst stopt daarom binnenkort met het versturen papieren acceptgiro’s bij belastingaanslagen of beschikkingen.


Lees verder

Namens ex-partner onbevoegd ingediende aangifte rechtsgeldig

19-09-2022


Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat een aangifte met beide digitale handtekeningen rechtsgeldig is. Ondanks dat een van de ex-partners aangeeft dat de aangifte onbevoegd is ingediend omdat zonder toestemming gebruik is gemaakt van de DigiD van de ex-partner.


Lees verder

U kunt ons vrijblijvend mailen via info@fiableadministraties.nl of bellen op 0348-769089.