Nieuws

VIA code, brieven Belastingdienst

08-03-2021


Van de Belastingdienst ontvangt u in de loop van het jaar een aantal brieven. Onderwerpen van deze brieven kunnen onder andere zijn:- Vooringevulde aangifte (particulieren)- Servicebericht aanslagen (algemeen)-  aangiftebrieven omzetbelasting- aangifte breiven loonheffingen (ondernemers)- premie WHK (ondernemers). Deze brieven hebben wij nodig om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen.  Lees verder

Belastingdienst moet eerdere aangiftes raadplegen

11-05-2021


Het komt voor dat de inspecteur naderhand beslist dat een structureel verlieslijdende activiteit geen bron van inkomen is. Vaak zal hij dan de te weinig geheven inkomstenbelasting willen navorderen. Had de inspecteur simpelweg door eerdere aangiftes te raadplegen kunnen weten dat de activiteit geen bron van inkomen is? Dan ontbreekt een nieuw feit en mag hij in beginsel niet mag navorderen.

Lees verder

MDIEU-regeling is aangepast

11-05-2021


Op 22 januari 2021 is de Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) in werking getreden. Deze regeling vloeit voor uit het pensioenakkoord waarin afspraken over duurzame inzetbaarheid zijn afgesproken. Deze regeling is aangepast. In de regeling zijn de subsidieplafonds en aanvraagtijdvakken vastgesteld voor de subsidieaanvragen voor activiteitenplannen en de tweede ronde subsidieaanvragen voor sectoranalyses.

Lees verder

Bewijs voor urencriterium moet duidelijk zijn

10-05-2021


Een ondernemer moet voldoen aan het urencriterium, wil hij bepaalde ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek kunnen toepassen. Dat houdt in dat hij aannemelijk dient te maken dat hij voldoende tijd aan zijn onderneming besteedt. Daarbij moet hij in zijn overzicht duidelijk aangeven hoe de uren zijn besteed.

Lees verder

TVL misbruikt: beslaglegging

10-05-2021


RVO heeft, na uitgebreid onderzoek en overleg met de FIOD en het Openbaar Ministerie, aangifte gedaan tegen enkele honderden gevallen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de TVL. In januari waren er signalen over mogelijk misbruik waarna een onderzoek naar fraude is gestart.

Lees verder

Huwelijksrelatie overheerst arbeidsrelatie, geen WW

06-05-2021


Door het hebben van een affectieve relatie is er volgens de rechtbank geen gezagsverhouding en overheerst de huwelijksrelatie. Daardoor bestaat er geen recht op een WW-uitkering.

Lees verder

Eerste kwartaal 2021: minder opgeheven bedrijven

06-05-2021


Op basis van voorlopige cijfers van het CBS zijn er in het eerste kwartaal van 2021 zo’n 30.200 bedrijven opgeheven, ruim 9.000 duizend minder dan in hetzelfde kwartaal in 2020. Bij 85% van de opheffingen ging het om bedrijven met één werkzame persoon. Er werden 4.700 bedrijven met meer dan één werkzame persoon opgeheven.

Lees verder

Schadevergoeding zolang beoogd belang groot genoeg is

05-05-2021


Belanghebbenden die verzeild raken in beroepsprocedures die onredelijk lang duren, hebben recht op een vergoeding voor geleden immateriële schade. Een uitzondering geldt als het om een belang van hooguit € 15 gaat. Daarbij moet men volgens Hof Arnhem-Leeuwarden kijken naar het belang op grond van het standpunt van de belanghebbende. Dat het uiteindelijke financiële belang veel lager kan zijn, is geen reden om de immateriële schadevergoeding niet toe te kennen.

Lees verder

Zzp’er: maak gebruik van de TONK-regeling

05-05-2021


Volgens minister Koolmees wordt er weinig gebruik gemaakt van de TONK-regeling. Zo blijkt uit een interview met de minister in het AD. Bij gemeenten blijven miljoenen op de plank liggen die bedoeld zijn voor steun.

Lees verder

Dringende oproep: verleng het bijzonder uitstel van betaling

04-05-2021


De Belastingdienst adviseert ondernemers om, als dat nog niet is gedaan, alsnog verlenging aan te vragen van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Dit kan nog tot en met 30 juni 2021.

Lees verder

U kunt ons vrijblijvend mailen via info@fiableadministraties.nl of bellen op 0348-769089.