Nieuws

Geen open cv als stille vennoot te weinig stort

23-11-2020


In beginsel is een open commanditaire vennootschap zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Maar hoe zit dat als de commanditaire vennoot zo weinig geld stort, dat feitelijk geen sprake is van enige samenwerking? Volgens Rechtbank Noord-Holland komt in dat geval geen open cv tot stand.

Lees verder

Fikse belastingopbrengst door inkeerregeling

19-11-2020


Uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de inkeerregeling € 2,1 miljard aan belastingen heeft opgeleverd. Tussen 2002 en 2018 is er voor ongeveer € 12 miljard aan verborgen vermogen alsnog aangegeven bij de Belastingdienst.

Lees verder

Nakomingsactie in verband met normeringsregeling

19-11-2020


FNV vordert voor het hof nakoming van art. 26a cao Beroepsvervoer ofwel staking van het gebruik van de normeringsregeling door de vervoerder. In de ogen van het hof staat de werkwijze van de vervoerder echter niet gelijk aan een normeringsregeling.

Lees verder

Bomen rooien wijst op overgang bosgrond naar landbouwgrond

18-11-2020


Het kan gebeuren dat een agrarische ondernemer een stuk grond koopt dat is beplant met bomen. Voordat de agrariër landbouwgewassen op die grond kan telen, moet hij deze bomen eerst laten rooien en de wortels laten wegrotten. In zo’n geval is sprake van een sfeerovergang van bosgrond naar landbouwgrond. Voor zover daardoor de waarde bij agrarische bestemming stijgt, valt dat voordeel niet onder de landbouwvrijstelling. Tot dit oordeel komt Rechtbank Noord-Nederland.

Lees verder

Thuiswerken nieuwe norm, andere reiskostenvergoeding

18-11-2020


Werkgeversvereniging AWVN pleit voor een nieuwe regeling voor de vergoeding van reis- en thuiswerkkosten. In een ledenraadpleging zegt het overgrote deel (95%) van de werkgevers dat na de coronacrisis thuiswerken de norm wordt, gemiddeld twee dagen per week.

Lees verder

Ondernemers verzilveren NGZA niet

17-11-2020


Zo’n 5.000 ondernemers hebben in hun aangifte 2019 verzuimd hun belastbare winst te verlagen met door hen opgebouwde niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek (NGZA). Ondernemers voor wie dit geldt, ontvangen daarover binnenkort een informatiebrief van de Belastingdienst.

Lees verder

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2021 aan

16-11-2020


De Tweede Kamer heeft op 12 november ingestemd met het pakket Belastingplan 2021.
Bij het Belastingplan 2021 zijn een aantal amendementen en moties aangenomen:

Lees verder

Inschrijving nodig voor kamerverhuurvrijstelling

12-11-2020


Uit een recent arrest van de Hoge Raad blijkt dat de inschrijvingseis een harde voorwaarde is voor de kamerverhuurvrijstelling.

Lees verder

Prognose levensverwachting: in 2026 lichte stijging

12-11-2020


Het CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,82 jaar zal zijn in 2026. Dit is vrijwel hetzelfde als in de prognose van 2019.

Lees verder

Bewijs ondernemerschap is lastig bij loondienst

11-11-2020


Als een ondernemer een groot aantal uren in dienstverband werkt, is het niet erg aannemelijk dat hij nog aan het urencriterium voldoet. Zo ziet Rechtbank Den Haag dat tenminste.

Lees verder

U kunt ons vrijblijvend mailen via info@fiableadministraties.nl of bellen op 0348-769089.