Nieuws

VIA code, brieven Belastingdienst

08-03-2021


Van de Belastingdienst ontvangt u in de loop van het jaar een aantal brieven. Onderwerpen van deze brieven kunnen onder andere zijn:- Vooringevulde aangifte (particulieren)- Servicebericht aanslagen (algemeen)-  aangiftebrieven omzetbelasting- aangifte breiven loonheffingen (ondernemers)- premie WHK (ondernemers). Deze brieven hebben wij nodig om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen.  Lees verder

Biologisch, maar niet-juridisch kind erft als derde

08-04-2021


Rechtbank Gelderland oordeelt dat een erfgenaam juridisch het kind van de erflater moet zijn, wil hij de vrijstelling en het tarief voor kinderen in de erfbelasting toepassen. Een erfgenaam die alleen het biologische kind van de erflater is, telt voor de heffing van erfbelasting als een derde.

Lees verder

Inlener moet risico op aansprakelijkheid blijven polsen

08-04-2021


Als een bedrijf personeel inleent van een ander bedrijf, doet het er goed aan om te controleren of de uitlener kan voldoen aan zijn fiscale verplichtingen. Zo kan de inlener de kans verkleinen dat de fiscus hem aansprakelijk stelt voor de onbetaalde btw en loonheffing van de uitlener.

Lees verder

Concept-subsidieregeling STAP-budget

07-04-2021


Minister Koolmees de concept-subsidieregeling STAP-budget naar de Tweede Kamer gestuurd. Het STAP-budget moet vanaf 2022 de fiscale aftrek van scholingsuitgaven vervangen.

Lees verder

Aantal faillissementen gehalveerd

07-04-2021


Uit de Bedrijvendynamiek van de Kamer van Koophandel (KVK) over het eerste kwartaal van 2021 blijkt dat het aantal startende bedrijven met 8% is toegenomen, ongeveer evenveel bedrijven zijn gestopt en het aantal faillissementen is gehalveerd. Hierdoor is het aantal geregistreerde bedrijven in het Handelsregister op 1 april 2021 toegenomen met 90.623 bedrijven ten opzichte van 1 april 2020. De stand van het Handelsregister was daarmee 2.109.363 geregistreerde bedrijven op 1 april 2021.

Lees verder

Registratie nieuwe éénloketsysteem btw gestart

06-04-2021


Vanaf 1 juli geldt de nieuwe EU-regeling btw e-commerce. Registratie voor het nieuwe éénloketsysteem, de One Stop Shop (OSS)-regeling, is nu mogelijk.

Lees verder

Inschrijving Handelsregister verplicht

06-04-2021


Vereiste voor een beroep op de Tozo-regeling is dat een zelfstandige staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ontbreekt die inschrijving dan vist de zelfstandige achter het net.

Lees verder

Bij afkoop PEB: claim verevenen!

01-04-2021


Wil een echtgenoot vanwege een te verwachte echtscheiding een pensioen in eigen beheer afkopen? Maar wil de andere echtgenoot dit pensioen verevenen? Dan zal die andere echtgenoot dit tijdig moeten aankaarten. Is het pensioen eenmaal afgekocht, dan valt namelijk niets meer te verrekenen, zo oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden.

Lees verder

Beleidswijziging bijtelling bij meer dan één auto van zaak

01-04-2021


De Belastingdienst heeft het beleid ten aanzien van de bijtelling voor privégebruik van situaties waarin een werknemer over meer dan één auto van de zaak beschikt met ingang van 2021 gewijzigd. In plaats van de hoogste cataloguswaarde is nu de hoogste bijtelling van belang.

Lees verder

Ernstig beschadigde auto eerst herstellen, dan BPM berekenen

31-03-2021


Wacht een vanuit het buitenland overgebrachte auto nog op een keuring vanwege essentiële gebreken? Dan dient men de BPM te berekenen nadat deze gebreken zijn hersteld.

Lees verder

U kunt ons vrijblijvend mailen via info@fiableadministraties.nl of bellen op 0348-769089.