Nieuws

Te veel terugwerkende kracht bij inbreng? Kenbare fout!

17-09-2020


Als de inspecteur aan de inbreng van een IB-onderneming in een bv meer terugwerkende kracht toekent dan door de ondernemer is gevraagd, dan kan sprake zijn van een kenbare fout. Door zo’n fout is de Belastingdienst niet gebonden aan de toezegging.

Lees verder

Geen LH-nummer voor (ex-)werkgevers zonder personeel

17-09-2020


Ex-werkgevers die compensatie voor de transitievergoeding willen aanvragen bij het UWV, dienen over een LH-nummer te beschikken. De Belastingdienst heeft laten weten geen loonheffingennummer (LH-nummer) af te geven als de werkgever geen werknemers in dienst heeft.

Lees verder

Pakket Belastingplan 2021

16-09-2020


Het pakket Belastingplan 2021 bestaat dit jaar uit acht wetsvoorstellen. In het wetsvoorstel Belastingplan 2021 zijn maatregelen opgenomen die per 1 januari 2021 budgettair effect hebben, zoals maatregelen die raken aan de koopkracht van burgers.

Lees verder

Werkstraf voor dga die administratie te laat aanleverde

15-09-2020


Een dga is door Hof Amsterdam veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur. Hij leverde stelselmatig zijn administratie voor de aangiften btw niet of veel te laat aan. Het boekhoudkantoor moest daardoor aangiften btw indienen op basis van schattingen. Bovendien bleek dat veel te weinig btw was afgedragen.

Lees verder

Onderzoeksplicht inspecteur verduidelijkt

14-09-2020


De inspecteur hoeft niet te twijfelen aan een ingediende aangifte. De aanwezigheid van een aanzienlijke kans op een voordeel uit aanmerkelijk belang sluit niet uit dat het voordeel toch niet wordt genoten. Daarom hoeft de inspecteur het dossier van de fiscale partner niet te raadplegen bij het opleggen van een aanslag.

Lees verder

In oktober start controle NOW 1

10-09-2020


Bedrijven die minder dan € 25.000 aan steun hebben ontvangen hoeven geen controle door externe partijen te laten uitvoeren. Dat hebben minister Koolmees van SZW en de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) uitgewerkt en vastgelegd in een protocol.

Lees verder

Praktische adviezen voor de preventiemedewerker

10-09-2020


De Sociaal-Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid (StvdA) ontwikkelden een handleiding om de taken van preventiemedewerkers duidelijker te maken voor werkgevers en werknemers.

Lees verder

Te late aangifte bij indiening na uiterste datum aanmaning

09-09-2020


De politierechter heeft verdachte verplicht om na de wettelijk gestelde termijn de aangifte IB in te dienen. Dit is rechtens onmogelijk. Het ten laste gelegde feit bestaande uit het niet doen van een aangifte was op de datum in de tenlastelegging nog geen strafbaar feit. Het hof spreekt de verdachte daarom vrij.

Lees verder

Effect coronacrisis heftiger dan tijdens de financiële crisis

09-09-2020


Het aantal WW-uitkeringen stijgt naar verwachting in 2021 naar hetzelfde niveau als tijdens de top van de financiële crisis in 2013/2014. Zonder de NOW-maatregel was het aantal WW-uitkeringen veel sterker gestegen dan nu het geval is. Dit blijkt uit de analyse van UWV van de ontwikkelingen van de WW in coronatijd.

Lees verder

Feiten en omstandigheden bij uitkering relevant

08-09-2020


Volgens de Hoge Raad is voor de beoordeling van de fiscale kwalificatie van een ontvangen uitkering de aard en inhoud van de overeenkomst op het uitkeringsmoment relevant. Verzekerde en verzekeringsmaatschappij kunnen de overeenkomst aanpassen, zodat vanaf dat moment niet langer sprake is van een levensverzekering.

Lees verder

U kunt ons vrijblijvend mailen via info@fiableadministraties.nl of bellen op 0348-769089.