Nieuws

Kater voor restauranthouders

12-11-2019


De Hoge Raad is van oordeel dat het niet uitmaakt of het verstrekken van alcoholhoudende dranken onderdeel uitmaakt van een dienst waarbij het verstrekken van voedingsmiddelen voorop staat of niet. Altijd zijn alcoholhoudende dranken onderworpen aan het hoge btw-tarief.

Lees verder

Hoge Raad: werkgever moet instemmen met beëindiging slapend dienstverband

11-11-2019


De Hoge Raad is van oordeel dat een werkgever alleen bij uitzondering een verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer voor beëindiging van een slapend dienstverband mag afwijzen.

Lees verder

Veel nieuwe cao-akkoorden in oktober

11-11-2019


De in oktober gemaakte loonafspraken volgen de trend van 2018 en 2019. De gemiddelde loonafspraak ligt met 2,9% boven het gemiddelde van de eerdere maanden. Daarmee is de trend nog steeds opwaarts.

Lees verder

Aanpassing premiestelling startende werkgevers

07-11-2019


De vaststelling van de Whk-premie voor startende ondernemers wordt aangepast. De aanpassing was nodig na een arrest van de Hoge Raad.

Lees verder

Geen hulp gevraagd; verzuimboete blijft in stand

06-11-2019


Een weduwe verweert zich bij Rechtbank Den Haag dat haar niet kon worden verweten dat zij geen aangifte IB over 2015 had gedaan. Zij miste na het overlijden van haar man de kennis en informatie om dit te doen. Volgens de rechtbank betekent dat niet dat haar geen verwijt kan worden gemaakt. Zij had de hulp van derden kunnen en moeten inroepen.

Lees verder

Bouw voor oud

06-11-2019


Uit onderzoek van ANBO en ActiZ blijkt dat miljardeninvesteringen nodig zijn om de woningnood voor ouderen op te vangen. Bij de groei van het aantal ouderen met zorgvragen zit de oplossing ‘m niet alleen in méér zorg, maar vooral ook in voldoende geschikte woningen voor ouderen.
Er is in Nederland nu al een groot tekort aan tientallen duizenden seniorenwoningen en zo’n 15.000 verpleeghuisplekken. ANBO en ActiZ pleiten daarom voor haast bij het ontwikkelen van nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen.

Lees verder

Fiscus moet langer schuldsaneringstraject accepteren bij 100% aflossing

05-11-2019


Stelt een schuldenaar een schuldsaneringsregeling voor waarbij alle schulden volledig worden afgelost, dan moet de Belastingdienst als preferente schuldeiser een verlenging van het schuldsaneringstraject accepteren, als dit in het belang is van de concurrente schuldeisers.

Lees verder

Gezinsleden buitenlandse zelfstandigen eenvoudiger in loondienst

05-11-2019


Vanaf 2020 wordt het eenvoudiger voor familie- en gezinsleden van buitenlandse zelfstandigen om in Nederland in loondienst te werken. Deze verruiming moet buitenlandse ondernemers stimuleren om in Nederland te blijven.

Lees verder

Vordering waardeloos, dan geen liquidatieverliesaftrek

04-11-2019


Indien een bv de aandelen in een vordering op een ander lichaam tegen een zeer lage prijs overneemt van een verbonden vennootschap, kan zij de verkrijgingsprijs op een hoog bedrag zetten als sprake is van een verkapte kapitaalstorting. Maar dan mogen de aandelen en de vordering op moment van verkrijgen niet al waardeloos zijn.

Lees verder

Bouw kampioen hergebruik en recyclen

04-11-2019


De bouwsector is niet alleen de sector die het meeste afval produceert, maar slaagt er ook het beste in om materiaal her te gebruiken. In 2016 was de bouwsector goed voor ruim de helft van het gebruik van alle gerecyclede materialen.

Lees verder

U kunt ons vrijblijvend mailen via info@fiableadministraties.nl of bellen op 0348-769089.