Nieuws

Geen hypotheekrenteaftrek ‘rijke' buitenlandse pensionado

29-10-2020


Buitenlandse belastingplichtigen die een Nederlands pensioen genieten, zijn onder voorwaarden een zogeheten kwalificerende buitenlands belastingplichtige. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat hun wereldinkomen dan zo laag moet zijn, dat zij in hun woonland geen loon- of inkomstenbelasting betalen.

Lees verder

Memo verloonde uren vernieuwd

29-10-2020


De Belastingdienst verduidelijkt in het ‘Memo verloonde uren’ wanneer sprake is van verloonde uren. In de nieuwe versie zijn een aantal punten aangevuld en verduidelijkt.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de versie van februari 2018 zijn:

Er is informatie toegevoegd over de tijdelijke werkwijze bij werkgeversbetalingen.
Er is informatie toegevoegd over het begrip ‘gebruikelijke verloonde uren’.
De informatie over de uitbetaling van een WW-uitkering via de werkgever in bijzondere situaties (7.3) is verduidelijkt.

Lees verder

Teruggekeerde dochter telt als derde voor uitzendregeling

28-10-2020


Een kind dat eenmaal de ouderlijke woning heeft verlaten, gaat in de ogen van de fiscus in principe niet meer tot de huishouding van de ouders behoren. Laat een uitgezonden ouder zo’n kind in de voormalige ouderlijke woning verblijven tijdens de uitzending? Dan kan deze omstandigheid de toepassing van de uitzendregeling verhinderen.

Lees verder

Einde overgangsregeling 30%-regeling nadert

28-10-2020


De AWVN attendeert werkgevers op het naderende einde van de overgangsregeling van de 30%-regeling voor werknemers die tussen 1 januari 2012 tot en met 31 december 2018 een 30%-regelingsbeschikking hebben ontvangen. Sinds 1 januari 2019 is de maximale toepassingsduur van de 30%-regeling teruggebracht van acht naar vijf jaar. Voor bestaande 30%-regelingen geldt een overgangsregeling die op 1 januari 2021 eindigt.

Lees verder

Maak bij aanpassing bestelauto meteen een foto!

27-10-2020


Past een ondernemer zijn bestelauto dusdanig aan dat deze alleen nog maar geschikt is voor goederenvervoer? Dan doet hij er goed aan meteen foto’s te maken. Daardoor kan hij namelijk aannemelijk maken dat vanaf die datum geen privégebruik mogelijk is.

Lees verder

Inspectie SZW moet zich niet richten op boetes

27-10-2020


De Inspectie SZW moet niet boetes vooropstellen maar het verbeteren van de werkwijze in bedrijven. Dat zegt VNO-NCW in reactie op berichten dat de inspectie de afgelopen jaren onterechte en te hoge boetes heeft gegeven aan vooral ondernemers in het MKB. De Inspectie SZW hanteert sinds 2013 een hardere fraudeaanpak.

Lees verder

Opnieuw bevestiging verdeling KIA door vennoten

26-10-2020


De berekening van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverbanden is een onderwerp waarover al diverse fiscale beroepsprocedures zijn gevoerd. Deze zaken weerhouden Hof Den Haag er niet van om deze aftrek naar winstgerechtigdheid te verdelen.

Lees verder

Lening om dga te onderhouden is verkapt dividend

22-10-2020


Neemt een dga jarenlang geld op van zijn rekening-courant bij zijn bv om zijn uitgaven van levensonderhoud en belastingschulden te betalen? En heeft hij daarnaast nauwelijks inkomen uit werk en woning? Dan zal de fiscus deze de opnamen waarschijnlijk bestempelen als verkapte dividenden.

Lees verder

Vordering reistijdvergoeding toegewezen

22-10-2020


Een man vindt dat hij, tijdens de tijd dat hij werd uitgezonden door een uitzendbureau, op basis van de cao recht heeft op reistijdvergoeding. Nadat hij door het uitzendbureau niet meer ter beschikking wordt gesteld, probeert hij via de rechter de vergoeding af te dwingen.

Lees verder

Nieuwe auto kan wel wat transportschade hebben

21-10-2020


Een auto met een beetje transportschade kan voor de BPM-heffing nog steeds kwalificeren als een nieuwe auto. Het gaat erom dat de kilometerstand laag genoeg is, zo oordeelt de Hoge Raad.

Lees verder

U kunt ons vrijblijvend mailen via info@fiableadministraties.nl of bellen op 0348-769089.