Nieuws

Bewijs contante gift met meer dan alleen bankafschrift

16-09-2021


Donateurs die tot en met 2020 contante giften hebben gedaan en deze willen aftrekken, moeten deze giften aannemelijk maken met schriftelijke stukken. Zij kunnen daarbij niet volstaan met alleen maar een bankafschrift van de contante opname.

Lees verder

Wetsvoorstel vrachtwagenheffing naar Tweede Kamer

16-09-2021


Naar verwachting moeten vrachtwagens op de Nederlandse snelwegen in de loop van 2026 een heffing per kilometer gaan betalen. Zowel vrachtwagens uit binnenland en buitenland betalen op die manier voor het gebruik van de weg. De opbrengst van de heffing wordt geïnvesteerd in verduurzaming en innovatie in de vervoerssector.

Lees verder

Na overname auto overleden partner geen dubbele bijtelling

15-09-2021


Twee werknemers van hetzelfde bedrijf zijn met elkaar gehuwd en beiden hebben een auto van de zaak. Nadat een van de werknemers is overleden, neemt de echtgenoot zijn auto van de zaak over. Dan dreigt een dubbele toepassing van de bijtelling, die echter is te voorkomen met een beroep op de hardheidsclausule.

Lees verder

Cao-onderhandelingen weer op gang

15-09-2021


Op dit ogenblik wordt in vrijwel alle sectoren van de economie onderhandeld over cao’s. In augustus werden slechts vijf nieuwe cao’s overeengekomen met een gemiddelde loonafspraak van 1,8%.

Lees verder

Alle verzwegen voorraad als winst bestempelen is onredelijk

14-09-2021


Ook als sprake is van omkering van de bewijslast, moet de Belastingdienst een redelijke schatting van de winst maken. Daarbij kan een winstcorrectie op basis van de hele niet-verantwoorde voorraad onredelijk zijn.

Lees verder

Chauffeurs hebben arbeidsovereenkomst met Uber

14-09-2021


Rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat chauffeurs die zich in persoon met Uber hebben verbonden en die via de Uber-app passgier vervoeren onder de CAO Taxivervoer vallen. De overeenkomst van de chauffeurs met Uber voldoet volgens de rechtbank aan alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst.

Lees verder

Lijfrentepremiebetaling kan via werkgever lopen

13-09-2021


De omstandigheid dat het betalen van een premie via de werkgever loopt, sluit niet uit dat sprake is van een lijfrente voor de toepassing van belastingverdragen.

Lees verder

Zieke dga krijgt toch nog gebruikelijk loon

09-09-2021


Volgens Rechtbank Gelderland is het feit dat de dga van een bv een deel van het jaar ziek is op zich geen reden om zijn (fiscaal) loon direct te verlagen.

Lees verder

Onderzoek AWVN naar vaccinatiestatus

09-09-2021


Uit een ledenonderzoek van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat een meerderheid van de werkgevers het onwenselijk vindt dat ze de vaccinatiestatus van medewerkers niet mogen opvragen. Ze willen dat het ten minste voor bepaalde functies en werkomstandigheden mogelijk wordt om te registreren of hun werknemers gevaccineerd zijn.

Lees verder

Verlies niet navorderen zonder verliesherzieningsbeschikking

08-09-2021


De inspecteur die een natuurlijk persoon een navorderingsaanslag wil opleggen vanwege een ten onrechte verrekend verlies moet eerst een herzieningsbeschikking opstellen. Doet hij dat niet, dan zal de belastingrechter de navorderingsaanslag vernietigen.

Lees verder

U kunt ons vrijblijvend mailen via info@fiableadministraties.nl of bellen op 0348-769089.