Nieuws

Gevolgen en impact box 3-arrest

26-01-2022


Staatssecretaris Van Rij heeft in zijn verzoek om uitstel voor de beantwoording van Kamervragen naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 aangegeven hij op zoek is naar oplossingsrichtingen die maakbaar en haalbaar zijn. De aangiften met box 3-inkomen worden voorlopig niet in behandeling genomen. Tenzij sprake is van verjaring of wanneer de burger er zelf belang bij heeft.

Lees verder

Deadline aanvraagtermijn TVL Q4 2021 verlengd

26-01-2022


De omzetverliesgrens is voor TVL Q4 2021 eenmalig verlaagd van 30% naar 20%. De Europese Commissie is akkoord gegaan met deze aanpassing. Om ondernemers voldoende kans te geven Q4 2021 aan te vragen, wordt de aanvraagperiode met twee weken verlengd.

Lees verder

Hoge Raad is soepel met vrijstelling voor vereniging

25-01-2022


Nieuwe stichtingen en verenigingen met een winst over vijf jaren van meer dan € 75.000 kunnen onder omstandigheden toch vrijgesteld blijven. Dat is te danken aan een recent arrest van de Hoge Raad.

Lees verder

Laatste btw-aangifte 2021 via Ondernemersportaal

25-01-2022


De deadline voor het indienen van de btw-aangifte en -betaling over december en het vierde kwartaal van 2021 is maandag 31 januari 2022. Dit is de laatste keer dat ondernemers hun aangifte kunnen doen via het oude ondernemersportaal. Daarna moeten alle ondernemers overstappen naar een van de andere manieren van aangifte doen.

Lees verder

Zonder onderbouwing is reiskostenvergoeding belast loon

24-01-2022


Als een werkgever aan zijn werknemers een onbelaste reiskostenvergoedingen wil toekennen, zal hij in beginsel daarvoor een onderbouwing moeten geven.

Lees verder

Aandacht voor de Wet overgang van onderneming

20-01-2022


De Wet overgang van onderneming (Wovon) valt weliswaar onder het arbeidsrecht, maar heeft ook gevolgen voor de loonheffingen. Daarom heeft de Belastingdienst een handreiking gepubliceerd over de Wovon.

Lees verder

Toch dubbele bijtelling na overname auto

20-01-2022


Neemt een werknemer de auto van de zaak over van zijn overleden echtgenoot en collega? Hoe tragisch dat ook is, dat neemt niet weg dat in zo’n situatie dubbele toepassing van de bijtelling dreigt.

Lees verder

In 2021 zijn veel nieuwe cao’s afgesloten

19-01-2022


In 2021 werden 327 cao’s afgesloten. Dat zijn er meer dan in de afgelopen jaren. Ook de loonafspraken blijven stijgen. Over heel 2021 kwam de gemiddelde afspraak uit op 2,1%. Cao’s die in december 2021 zijn afgesloten kenden een gemiddelde loonafspraak van 2,6%.

Lees verder

Vrijstelling OVB vervalt door onzakelijke route

19-01-2022


Soms vindt een overdracht van vastgoed plaats op een manier die dient om overdrachtsbelasting te besparen. In dat geval blijft de vrijstelling bij fusie, splitsing, interne reorganisatie en taakoverdracht buiten toepassing. Zelfs als het einddoel van de overdracht zakelijk is.

Lees verder

Ondersteuning voor werknemers met Long COVID

18-01-2022


Werknemers die na drie maanden nog niet zijn hersteld van corona kunnen terecht bij C-support, een organisatie die mensen met langdurige coronaklachten ondersteunt en adviseert.

Lees verder

U kunt ons vrijblijvend mailen via info@fiableadministraties.nl of bellen op 0348-769089.