Nieuws

Mogelijke onterving stiefkinderen rechtvaardigt geen dwaling

11-08-2022


Twee partners met ieder kinderen uit een eerder huwelijk benoemen elkaars kinderen als mede-erfgenamen. Na het overlijden van de ene partner onterft de overgebleven partner zijn stiefkinderen. In beginsel kunnen die stiefkinderen dan niet vorderen dat de nalatenschap van hun eigen ouder alleen aan henzelf toekomt.


Lees verder

Vijf jaar goede trouw nodig voor schuldsanering

11-08-2022


Om in aanmerking te komen voor de schuldsaneringsregeling moet de verzoeker in de voorafgaande vijf jaar te goeder trouw zijn geweest en moet hij de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen naar behoren nakomen.


Lees verder

Bij goederengemeenschap blijft apart schenken mogelijk

10-08-2022


Een schenking door een in gemeenschap van goederen gehuwde persoon is niet automatisch voor de helft toe te rekenen aan zijn echtgenoot. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft dat bevestigd.


Lees verder

Na overmachtssituatie blijft te late aanvraag NOW-3 te laat

09-08-2022


De minister van Sociale Zaken mag een te laat verzoek om inkomensondersteuning op grond van de NOW-3 weigeren. Dat geldt ook als de werkgever een beroep doet op een overmachtssituatie en die situatie vóór 14 maart 2021 al voorbij was.


Lees verder

Handboek Loonheffingen 2022, uitgave juli beschikbaar

09-08-2022


Er is een nieuwe uitgave van het ‘Handboek Loonheffingen 2022’ gepubliceerd. In deze editie van juli zijn de wijzigingen tot en met juni 2022 verwerkt.


Lees verder

Vondst groot contant bedrag in woning wijst op witwassen

08-08-2022


Treft de FIOD in een kluis en in de woning van particulieren tienduizenden euro’s in contanten aan? Dan wijst deze omstandigheid erop dat deze particulieren geld witwassen.


Lees verder

Langer tijd voor verwerken inschrijvingen in UBO-register

04-08-2022


Volgens het FD heeft Financiën de invoering van het UBO-register uitgesteld tot 1 januari 2023. Dit heeft het ministerie aan de belangenverenigingen laten weten. Het lukt de Kamer van Koophandel niet om voor 1 september de achterstanden weg te werken.


Lees verder

Verlopen beschikking 30%-regeling is niet te verlengen

04-08-2022


Wil een ingekomen werknemer dat de 30%-regeling langer geldt dan volgt uit de daarbij behorende beschikking van de fiscus? Dan moet hij tijdig in bezwaar gaan tegen die beschikking.


Lees verder

Wetsvoorstel maatschappelijke bv in 2023

03-08-2022


In de beantwoording van Kamervragen laat minister Adriaansens (EZK) weten dat het wetsvoorstel voor de maatschappelijke bv (BVm) eind dit jaar, mogelijk pas begin 2023 in consultatie wordt gegeven. Dit betekent dat het wetsvoorstel niet eerder dan in de loop van 2023 voor behandeling naar de Tweede Kamer kan worden gestuurd.


Lees verder

Zonder eigendom is investeren en btw-aftrek toch mogelijk

03-08-2022


Een btw-ondernemer hoeft niet de eigenaar van een pand te zijn om daarin te investeren en de voorbelasting over deze kosten te kunnen aftrekken.


Lees verder

U kunt ons vrijblijvend mailen via info@fiableadministraties.nl of bellen op 0348-769089.